Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 42/2020 od 02.10.2020.)


  • Odluka o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2019. godinu
  • Odluka o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
  • Odluka o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada
  • Odluka o dopuni Odluke o uređenju Grada Novog Sada
  • Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana Grada Novog Sada (lokalitet radne zone u Kaću)
  • Odluka o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2020/2021. godinu
  • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada
  • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex