Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 42 od 13.09.2019.)


 • Rešenje o dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Radne grupe za izradu Nacrta strategije "Pametan Grad Novi Sad - Smart City" za 2018-2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka II Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2019. godini
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2019. godini
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti filmske umetnosti - proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova u 2019. godini
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Saveta Gradonačelnika Grada Novog Sada za pružanje stručne pomoći u preduzimanju aktivnosti u ozelenjavanju i pošumljavanju gradskih površina, prevashodno urbanih celina
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za zapošljavanje Grada Novog Sada
 • Rešenje o određivanju opštih parkirališta za bicikle na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni rešenja o određivanju posebnih parkirališta u Mičurinovoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju dva parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu na Bulevaru oslobođenja br. 20 u Novom Sadu
 • Odluka o visini naknade za izdavanje energetske saglasnosti


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex