Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 42 od 28.09.2018.)


  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI FONDU ZA STIPENDIRANJE I PODSTICANJE NAPREDOVANJA DAROVITIH STUDENATA I MLADIH NAUČNIH RADNIKA I UMETNIKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU, ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 42/2018)
  • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2009, 23/2011, 56/2012, 13/2013 - rešenje o usklađivanju din. izn., 21/2014 - rešenje o usklađivanju din. izn., 74/2016 i 42/2018)
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2010, 5/2010 - ispr., 19/2010 - ispr., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013 - ispr., 28/2014, 11/2015, 74/2016, 21/2017, 61/2017 i 42/2018)
  • ODLUKA O PRAVIMA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2017 i 42/2018)
  • ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017, 29/2018 i 42/2018)
  • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2011, 10/2012, 34/2017 - dr. odluka i 42/2018)
  • ODLUKA O ZONSKO-TARIFNOM SISTEMU, SA KOEFICIJENTIMA I GRANICAMA ZONA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2017 i 42/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex