Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 41 od 25.09.2018.)


  • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U DELU ULICE ĐURE JAKŠIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2018)
  • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ZONI KULTURNOG CENTRA "SVILARA" U ULICI ĐORĐA RAJKOVIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU MESTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE KIOSKA I BARAKA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U ULICI MILEVE MARIĆ U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018, 22/2018, 24/2018, 33/2018, 34/2018, 35/2018, 37/2018 i 41/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POVREMENIH PARKIRALIŠTA U NEPOSREDNOJ BLIZINI OBJEKATA "NOVOSADSKOG SAJMA" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex