Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 40/2020 od 21.09.2020.)


 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, članova, sekretara Gradske izborne komisije i njihovih zamenika
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenice predsednice Skupštine Grada Novog Sada
 • Rešenje o izboru zamenice predsednice Skupštine Grada Novog Sada
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika sekretara Skupštine Grada Novog Sada
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Grada Novog Sada
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Vladimir Jelić)
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Branislav Bogaroški)
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Slobodan Tasić)
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Sandra Trifunović Stojanović)
 • Rešenje o izboru Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i članova Gradskog veća Grada Novog Sada
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Miloš Vučević)
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Milan Đurić)
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Dina Vučinić)
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Zdravko Jelušić)
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Branka Bežanov)
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Aleksandar Kravić)
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Milorad Radojević)
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Ljubomir Stanišić)
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Maja Sedlarević)
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Jelena Rovčanin)
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Radmila Rađenović)
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Milica Rodić)
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Dragan Pajić)
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada (Nikola Urošević)
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Školskog odbora Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Školskog odbora Srednje škole "Svetozar Miletić", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole "Miroslav Antić", Futog
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole "Aleksa Šantić", Stepanovićevo
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole "Svetozar Miletić", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Miroslav Antić", Futog
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Aleksa Šantić", Stepanovićevo
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije "Laza Kostić", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije "Laza Kostić", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad 
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za budžet i finansije
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za komunalne delatnosti
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za kulturu i informisanje
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za obrazovanje
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za statutarna pitanja i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za javni red i mir i bezbednost
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za sport i omladinu
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za osobe sa invaliditetom
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za ekonomski razvoj Grada
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za propise
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za obeležavanje praznika i dodelu priznanja Grada
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za nazive delova naseljenih mesta
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za predstavke i predloge
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o razrešenju i izboru predsednika i izboru člana Saveta za međunacionalne odnose
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i dva člana Komisije za rešavanje pritužbi na rad Komunalne milicije
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za privredu (Aleksandra Radak)
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika šefa Kabineta predsednika Skupštine Grada u Službi Skupštine Grada Novog Sada (Aleksandar Belić)
 • Rešenje o postavljenju šefa Kabineta predsednika Skupštine Grada u Službi Skupštine Grada Novog Sada (Maja Čeremidžić Šainović) 
 • Rešenje o razrešenju dužnosti šefa Kabineta predsednika Skupštine Grada u Službi Skupštine Grada Novog Sada (Aleksandar Belić)
 • Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o određivanju opštih parkirališta za bicikle u Radničkoj ulici br. 47 i Kosovskoj ulici br. 41 u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Ispravka Odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Ispravka Odluke o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Ispravka Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje programa pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex