Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 4/2021 od 05.02.2021.)


 • Područja osnovnih škola za upis dece na teritoriji Grada Novog Sada za školsku 2021/22. godinu
 • Rešenje o odobravanju sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija sa teritorije Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o odobrenju godišnjih programa za predškolski i školski sport na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o dodeli novčane pomoći porodicama građana sa teritorije Grada Novog Sada koji su preminuli od zarazne bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-COV-2
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za zeleni grad-GCAP
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za borbu protiv droga
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Miroslav Laketić)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Siniša Vujinović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Dunja Brajković)
 • Rešenje o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Radničkoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Bulevarom oslobođenja, Bulevarom Jaše Tomića, Bulevarom kralja Petra I i Kisačkom ulicom u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja na Trgu oslobođenja u Kovilju


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex