Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 4 od 12.02.2020.)


 • Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Pravilnik o uslovima i načinu na koji Grad Novi Sad može primati donacije
 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Pravilnik o načinu podnošenja prijava i predstavki stranaka u vezi sa radom organa Grada Novog Sada i postupanja po njima
 • Područja osnovnih škola za upis dece na teritoriji Grada Novog Sada za školsku 2020/21. godinu
 • Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2020. godinu
 • Rešenje o odobravanju sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija sa teritorije Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o odobrenju godišnjih programa za predškolski i školski sport na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju cene usluge dnevnog boravka u Osnovnoj školi za decu predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" Novi Sad, i u drugim osnovnim školama koje organizuju ovakav boravak za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture" za 2020. godinu
 • Rešenje o odobravanju drugačijeg završetka radnog vremena ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića od radnog vremena utvrđenog Odlukom o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za propise (Zora Đorđević)
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za sagledavanje stanja i predlaganje mera i aktivnosti za poboljšanje uslova za obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti sa investitorima Dubroja Jovanom, Dubroja Brankom i Ćorović Darkom iz Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti sa investitorima Dubroja Jovanom, Dubroja Brankom i Ćorović Darkom iz Novog Sada
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, sekretara i zamenika sekretara Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u delu ulice Đorđa Nikšića Johana u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Suvoborskoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Ratarskoj ulici u Čeneju


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex