Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 39 od 19.08.2019.)


 • Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Tavernji, Republika Francuska
 • Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Engijen le Ben, Republika Francuska
 • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za propise (Zora Đorđević)
 • Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Odluka o izboru udruženja za dodelu subvencija za programske aktivnosti udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Odluka o izboru poljoprivrednih proizvođača-korisnika subvencija za osiguranje useva, plodova i višegodišnjih zasada poljoprivrednim proizvođačima kontrolisane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova i sekretara Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za organizaciju manifestacije "Dečja nedelja" na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu, pod nazivom "Da pravo svako - dete uživa lako"
 • Rešenje o određivanju opšteg parkirališta u Ulici Pariske komune u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o određivanju stajališta za turističke autobuse na Sentandrejskom putu u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Tolstojevoj ulici br. 20 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Tolstojevoj ulici br. 36 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Koste Šokice br. 31 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Milana Rakića br. 14 u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex