Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 39 od 10.09.2018.)


  • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 33/2018 i 39/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA SAKUPLJANJA, TRANSPORTA I ODLAGANJA OTPADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 39/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI 1300 KAPLARA K. BR. 5 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 39/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI DR SVETISLAVA KASAPINOVIĆA K. BR. 25 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 39/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI LUKIJANA MUŠICKOG K. BR. 41 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 39/2018)
  • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018, 13/2018, 19/2018, 22/2018, 32/2018 i 39/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REŽIMA SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2012 i 39/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex