Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 38/2020 od 31.08.2020.)


 • Rešenje o odobravanju sredstava za realizaciju posebnih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o odobravanju projekata/2020 od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019 - 2022. godine, za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Programa korišćenja sredstava za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja za 2020. godinu
 • Rešenje o usklađivanju visine iznosa naknade prinudno postavljenom profesionalnom upravniku za poslove upravljanja zgradom na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o usklađivanju minimalne visine iznosa o tekućem održavanju zgrada i minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Programa rada Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2020. godinu
 • Odluka o odabiru poljoprivrednih proizvođača, udruženja i ustanova koji će učestvovati u projektu razvoja organske poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Odluka o izmeni Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje programa pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Veselina Masleše u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici partizanskih baza u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Vladimira Matijevića u Veterniku
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Zmaj Jovinoj ulici u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o određivanju linije javnog prevoza putnika broj 3b OŠ "Jovan Dučić" - Puckaroš u Petrovaradinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex