Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 38 od 07.08.2019.)


  • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, na teritoriji Grada Novog Sada, kroz nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta
  • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za koordinaciju postupka javne nabavke usluga - izrada tehničke dokumentacije za upravljanje otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas, kao i za praćenje realizacije Ugovora zaključenog na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke, a u cilju uspostavljanja regionalnog sistema upravljanja otpadom
  • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije za sanaciju nesanitarne deponije u Novom Sadu
  • Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada rasporede sredstva Gradskoj upravi za komunalne poslove
  • Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada rasporede sredstva Gradskoj upravi za komunalne poslove, po Rešenju o prenosu sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslovanja u Kulturnom centru Novog Sada, Novi Sad
  • Rešenje o izmeni rešenja o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada
  • Rešenje o određivanju dva parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Petra Drapšina br. 45 u Novom Sadu
  • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Starine Novaka br. 19 u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex