Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 37/2020 od 21.08.2020.)


  • Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada
  • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada
  • Rešenje o izboru predsednice Skupštine Grada Novog Sada
  • Rešenje o izboru zamenice predsednice Skupštine Grada Novog Sada
  • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Grada Novog Sada
  • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Grada Novog Sada
  • Rešenje o izboru predsednika, zamenice predsednika i članova Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex