Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 35 od 23.07.2019.)


 • Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o određivanju mesta za postavljanje kioska i baraka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama programa javne higijene za 2019. godinu
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Miroslav Laketić)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Siniša Vujinović)
 • Rešenje o izmenama i dopunama Programa investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju Programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - Gradske organizacije u 2019. godini
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Tima Grada Novog Sada za borbu protiv trgovine ljudima
 • II Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje ili sufinansiranje Programa Udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, koji su od interesa za Grad Novi Sad, za 2019. godinu
 • Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2019. godinu
 • Ispravka Rešenja o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2019. godinu
 • Ispravka Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex