Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 35 od 15.07.2019.)


 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi
 • Odluka o dopuni Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, duž puteva M-7 i E-75 u Novom Sadu (lokalitet severno od Industrijske ulice i istočno od Državnog puta IB-12 (M7))
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet opšteg gradskog centra uz Ulicu braće Popović i dr.)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (pet lokaliteta)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 na administrativnom području Grada Novog Sada (lokalitet Motel "Minut-Majur", na km 120+350)
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije prostora za deo područja Adica u Novom Sadu
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet Ulica veternički breg i dr.)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet između ulica Tarasa Ševčenka i Orlovića Pavla)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Bukovac (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela područja Alibegovca, jugoistočno od Državnog puta IB-21 u Petrovaradinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone između kanala i pruge Novi Sad - Sombor u Futogu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o davanju naziva platou u Novom Sadu (Plato Melanije Bugarinović)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Ignaca Šena)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Miodraga Pavlovića)
 • Rešenje o davanju naziva ulici u Ledincima (Ulica Donje provalije)
 • Rešenje kojim se odobrava upotreba naziva Grada Novog Sada Asocijaciji sportskih veterana Novog Sada, u osnivanju
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma zdravlja "Novi Sad", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Mihajlo Pupin", Veternik
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Mihajlo Pupin", Veternik
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Đura Jakšić", Kać


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex