Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 35 od 14.08.2018.)


 • PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆI U KUĆI, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CENE USLUGA I UČEŠĆU KORISNIKA I NJEGOVIH SRODNIKA U TROŠKOVIMA POMOĆI U KUĆI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2010, 26/2010 i 35/2018)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA DOMA ZDRAVLJA "NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018, 20/2018 - ispr., 25/2018 i 35/2018)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2018 i 35/2018)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 8/2018, 13/2018, 34/2018 - ispr. i 35/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA ZA DECU OD PRVOG DO OSMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2018)
 • REŠENJE O FINANSIJSKOJ PODRŠCI RODITELJIMA DECE UPISANE U PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD, ZA PERIOD 1. JUL - 31. DECEMBAR 2018. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2018, 33/2018 i 35/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U BLOKU OMEĐENOM TEMERINSKOM ULICOM, GUNDULIĆEVOM ULICOM, ULICOM FILIPA VIŠNJIĆA I VENIZELOSOVOM ULICOM U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U BLOKU OMEĐENOM ULICOM BRANISLAVA BOROTE, ULICOM SIMEONA PIŠČEVIĆA I ULICOM VLADIKE ĆIRIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018, 22/2018, 24/2018, 33/2018, 34/2018 i 35/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA U DVORIŠNOM DELU BULEVARA KRALJA PETRA I BROJ 71-77 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 30/2011 i 35/2018)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 32/2018 i 35/2018)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2018 i 35/2018)
 • REŠENJE O ZABRANI ZAUSTAVLJANJA I PARKIRANJA NA PRISTUPU KUPALIŠTU "ŠTRAND" KOD MOSTA SLOBODE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex