Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 34/2020 od 03.08.2020.)


 • Aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća Grada Novog Sada
 • Program prevencije zloupotrebe droga za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o utvrđivanju prava na novčanu pomoć socijalno ugroženim porodicama za decu/2020 od prvog do osmog razreda osnovne škole, u školskoj 2020/2021. godini
 • Rešenje o utvrđivanju cene usluge privremenog smeštaja žena i dece ugroženih porodičnim nasiljem u mesečnom iznosu prosečno po korisniku
 • Rešenje o davanju saglasnosti na tekst oglasa o davanju u zakup poslovnog objekta na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu
 • Rešenje o usvajanju akustičke studije za teritoriju Grada Novog Sada
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Miroslav Laketić)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Siniša Vujinović)
 • Odluka o izboru mladih poljoprivrednih proizvođača u ruralnim područjima na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Odluka o izboru Udruženja za dodelu subvencija za programske aktivnosti udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za sprovođenje aktivnosti na projektu izgradnje mosta-obilaznice oko Novog Sada, sa pristupnim saobraćajnicama
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Komisije za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće
 • Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu rasporede sredstva i Gradskoj upravi za kulturu
 • Odluka o odobravanju sredstava za finansiranje Programa pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Odluka o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o prestanku važenja rešenja o određivanju tri parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Pasterovoj ulici br. 2 u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Ulici braće Ribnikar u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Ulici Vatroslava Jagića u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Ulicom Branislava Borote, Ulicom vladike Ćirića i Ulicom Simeona Piščevića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u raskrsnici Radničke ulice i Ulice Stevana Musića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Milivoja Živanovića u Veterniku


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex