Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 34 od 08.07.2017.)


  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM PREDŠKOLSKOG UZRASTA UPISANOM U PREDŠKOLSKU USTANOVU ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO I FIZIČKO LICE, ZA PERIOD SEPTEMBAR-DECEMBAR 2017. GODINE
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU VEĆE SPRATNOSTI OBJEKTA U ODNOSU NA SPRATNOST PROPISANU PLANSKIM DOKUMENTOM NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
  • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE
  • ODLUKA O ORGANIZOVANJU FONDA ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU KAO STAMBENE AGENCIJE GRADA NOVOG SADA
  • ODLUKA O PRAVIMA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM
  • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA NOVOG SADA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex