Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 33 od 27.07.2018.)


  • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI
  • PROGRAM PREVENCIJE HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI ZA 2018. GODINU
  • REŠENJE O FINANSIJSKOJ PODRŠCI RODITELJIMA DECE UPISANE U PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD, ZA PERIOD 1. JUL - 31. DECEMBAR 2018. GODINE
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U DELU ULICE STEVANA HLADNOG U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA POTREBE DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE U OKVIRU TAKSI TARIFE PO KOJOJ MORA DA SE OBAVLJA TAKSI PREVOZ NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex