Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 32/2021 od 19.07.2021.)


 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu personalne asistencije
 • Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom
 • Rešenje o utvrđivanju prava na novčanu pomoć socijalno ugroženim porodicama za decu od prvog do osmog razreda osnovne škole, u školskoj 2021/2022. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (Đorđe Basarić)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (Radivoj Pavlov)
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Radovan Kovačević)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Radovan Kovačević)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (Vlastimir Mastilović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (dr Ognjen Krsmanović)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za zdravstvo (mr Dragana Kojadinović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za zdravstvo (Verica Zorić)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (Dejan Mandić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (Jelena Krunić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (mr Dragica Branković)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (Andrijana Čapko)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (Mirjana Marković)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (Vera Zorić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (dr Lidija Tomaš)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske poreske uprave (Stanislava Prpa)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske poreske uprave (Branislav Nadrljanski)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (Zoran Stanojević)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (Gordana Vuković)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (Dejan Mihajlović)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (Vladimir Milenković)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za propise (Danica Matović)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za kulturu (Zorica Šijak)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za kulturu (Dragan Aleksić)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za privredu (Saša Bilinović)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika šefa Službe za zajedničke poslove (Tatjana Gladović)
 • Rešenje o postavljenju v.d. direktora Direkcije za robne rezerve (Ferenc Banči)
 • Rešenje o postavljenju v.d. direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (Gordana Moravski)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (Čedomir Škorić)
 • Rešenje o obrazovanju Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, koordinatora i članova Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za mlade na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o odobravanju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu rasporede sredstva Mesnoj zajednici "Vidovdansko naselje" iz Novog Sada
 • Rešenje o odobravanju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu rasporede sredstva Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Veselina Masleše u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u delu ulica Heroja Pinkija i Podunavske u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Svetozara Markovića Toze u Veterniku
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u delu Ulice cara Lazara u Futogu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u raskrsnici Ulice Svetozara Markovića i Partizanske ulice u Futogu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije i vibracionih traka na Kameničkom putu u Petrovaradinu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Preradovićevoj ulici u Petrovaradinu
 • Rešenje o postavljanju zaštitnih stubića u ulici Arse Teodorovića u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex