Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 32/2020 od 16.07.2020.)


 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu personalne asistencije
 • Rešenje o izmeni Rešenja o odobravanju sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija sa teritorije Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Vojvođanskih brigada broj 7, putem javnog nadmetanja
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Vojvođanskih brigada broj 7, putem javnog nadmetanja
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za propise (DANICA MATOVIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika šefa Službe za zajedničke poslove   (TATJANA GLADOVIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (GORDANA MORAVSKI)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (ČEDOMIR ŠKORIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za zdravstvo (Mr DRAGANA KOJADINOVIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (TATJANA KAŠIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (ELMA BJELICA)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (VLASTIMIR MASTILOVIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (Dr OGNJEN KRSMANOVIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (DEJAN MIHAJLOVIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (VLADIMIR MILENKOVIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (VERA GRKAVAC)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (NENAD DRAŠKOVIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (ZORAN STANOJEVIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (GORDANA VUKOVIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (DEJAN MANDIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (GORDANA GRABOVAC)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za kulturu (ZORICA ŠIJAK)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za kulturu (DRAGAN ALEKSIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (ĐORĐE BASARIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (RADIVOJ PAVLOV)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za privredu (SAŠA BILINOVIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. direktora Direkcije za robne rezerve (FERENC BANČI)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Dr LIDIJA TOMAŠ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za finansije (RADE JOVANOVIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za finansije (SLOBODAN PRPA)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske poreske uprave (STANISLAVA PRPA)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske poreske uprave (MIRA ŽIVKOVIĆ-DREZGIĆ)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (MIRJANA MARKOVIĆ)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (VERA ZORIĆ)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za obrazovanje (SRĐAN JAKOVLJEV)
 • Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu rasporede sredstva Gradskoj uparvi za zdravstvo
 • Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu rasporede sredstva Gradskoj uparvi za kulturu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Stevana Sremca br. 7 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici vojvode Šupljikca br. 19 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Stevana Mokranjca br. 18 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Omladinskog pokreta br. 14b u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex