Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 30 od 01.07.2018.)


  • CENOVNIK RADOVA I PRUŽANJA USLUGA IZ OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEGNOLOGIJA (Sl. list Grada Novog Sada", br. 30/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex