Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 3 od 22.01.2019.)


  • ODLUKA O PROMENI CENA PARKIRANJA, UKLANJANJA MOTORNIH VOZILA I POSTAVLJANJA UREĐAJA KOJIMA SE SPREČAVA ODVOŽENJE VOZILA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2012, 18/2013, 6/2016, 57/2016 - ispr., 29/2017, 59/2017, 9/2018, 44/2018 i 3/2019)
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA POTREBE ORGANA GRADA NOVOG SADA U 2019. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2019)
  • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex