Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 29 od 24.06.2019.)


 • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
 • Rešenje o odobravanju drugačijeg završetka radnog vremena ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića, od radnog vremena utvrđenog Odlukom o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni sedišta Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti Gradskoj upravi za inspekcijske poslove Grada Novog Sada da propiše obrazac nalepnice utvrđene Odlukom o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na tekst Oglasa o davanju u zakup poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o broju dece upisane u privatnu predškolsku ustanovu koja ostvaruju finansijsku podršku u radnoj 2018/2019. godini i mesečnom iznosu finansijske podrške po detetu, prema vrsti boravka
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika i članova Komisije za borbu protiv droga
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za zdravlje Grada Novog Sada
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala izbeglicama u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 4 - građevinski materijal
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu u periodu od 1.01.2018. do 31.12.2018. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju opšteg parkirališta u delu Temerinske ulice u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Vase Stajića br. 21 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju autobuskih stajališta u prigradskom prevozu putnika u Čeneju


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex