Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 28/2021 od 18.06.2021.)


 • Plan generalne regulacije Mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu
 • Plan detaljne regulacije Šumica u Novom Sadu
 • Plan detaljne regulacije poslovanja duž Ulice Paje Radosavljevića u Novom Sadu
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet javnih službi u Zmaj Jovinoj ulici i dr.)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Jovana Cvijića broj 38)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet severno od Ulice Moše Pijade)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Doža Đerđa br. 42-44)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom (lokalitet u Ulici vukovarskoj)
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije Starog Majura u Petrovaradinu
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa Instituta u Sremskoj Kamenici
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije ulaznog pravca duž puta Novi Sad - Rumenka (lokalitet na parcelama br. 4153, 4154 i 4155 KO Rumenka)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Radničke i Stražilovske)
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije "Čistoća" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog preduzeća "Informatika" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća "Urbanizam" Zavod za urbanizam Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici "Petrovaradin"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apotekarske ustanove Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Urbanizam" Zavod za urbanizam Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Urbanizam" Zavod za urbanizam Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole "Pavle Savić", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole "Pavle Savić", Novi Sad


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex