Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 27 od 25.06.2018.)


  • ODLUKA O SPROVOĐENJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 19/2018, 24/2018 i 27/2018)
  • PROGRAM PRONATALITETNE POPULACIONE POLITIKE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2018)
  • REŠENJE O FINANSIJSKOJ PODRŠCI RODITELJIMA DECE UPISANE U PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD, ZA PERIOD 1. JUL - 31. DECEMBAR 2018. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2018)
  • REŠENJE O IZMENI TRASE LINIJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA BROJ 52, NOVI SAD - VETERNIK, I ODREĐIVANJU LINIJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA BROJ 51, NOVI SAD - VETERNIK - NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U BLOKU ZGRADA U ULICI DUŠANA VASILJEVA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE U ULICI VOJVODE ŠUPLJIKCA, ULICI STEVANA MUSIĆA I U RADNIČKOJ ULICI U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA BULEVARU CARA LAZARA K. BR. 9 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI LASLA GALA K. BR. 34 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI MOMČILA TAPAVICE K. BR. 10 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI STEVANA MOMČILOVIĆA K. BR. 12C U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex