Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 26/2021 od 07.06.2021.)


 • Rešenje o dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju vrednosti boda za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Rešenje o usklađivanju minimalne visine iznosa o tekućem održavanju zgrada i minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju koordinatora i članova Radnog tela za podršku podsticajnom roditeljstvu i razvoju dece
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Szinház", Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Pozorišta mladih, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2021. godinu
 • Gradonačelnik
 • Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema organa Grada Novog Sada
 • Odluka o izboru ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla - korisnika subvencije na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - Gradske organizacije u 2021. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti da se sredstva obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu prenesu na račun broj: 840-733133843-73
 • Rešenje o davanju saglasnosti da se sredstva obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu prenesu na račun broj: 840-733133843-73
 • Rešenje o davanju saglasnosti da se sredstva obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu prenesu na račun broj: 840-733133843-73
 • Rešenje o davanju saglasnosti da se sredstva obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu prenesu na račun broj: 840-733133843-73
 • Rešenje o davanju saglasnosti da se sredstva obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu prenesu na račun broj: 840-733133843-73
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednice i članova Radne grupe za davanje saglasnosti na predloženu studiju o strategiji razvoja Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, članova i sekretara Radne grupe za održivi razvoj Grada Novog Sada
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Radne grupe za izradu procene potreba za sklonišnim prostorom za sklanjanje stanovništva u ratnom i vanrednom stanju na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova i sekretara Komisije za odlučivanje o ispunjenosti uslova za davanje, odnosno odbijanje davanja saglasnosti u postupku ozakonjenja objekta izgrađenih na površinama javne namene na teritoriji Grada Novog Sada
 • Gradska uprava za saobraćaj i puteve
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Boška Vrebalova u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici dr. Ilije Đuričića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u delu Školske ulice u Veterniku
 • Rešenje o određivanju privremenih parkirališta za putničke automobile ispred kupališta "Štrand" u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Branka Bajića br. 84 u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Bulevarom Jovana Dučića, Bulevarom Slobodana Jovanovića, Bulevarom vojvode Stepe i Ulicom Bate Brkića u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Pećkoj ulici i Ulici Petra Kočića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajnog znaka "slepi put" u Pejićevim salašima


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex