Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 26/2020 od 22.06.2020.)


  • Zapisnik o radu Gradske izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine Grada Novog Sada održanih 21. juna 2020. godine
  • Rešenje o postavljenju v.d. šefa Službe za zajedničke poslove (Vojislav Joksović)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex