Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 25/2021 od 28.05.2021.)


 • Plan detaljne regulacije radne zone između kanala i pruge Novi Sad - Sombor u Futogu
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (zbog promene širine koridora dalekovoda 110kV)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet kompleksa Dečije bolnice)
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja zapadno od Državnog puta IB-12 u Novom Sadu
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Apotekarske ustanove Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora JKP "Informatika", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JKP "Informatika", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i tri člana Upravnog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i tri člana Upravnog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dušan Radović", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole "Pavle Savić", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste dr Petra Švarca u Novom Sadu
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za osobe sa invaliditetom
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex