Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 25 od 08.06.2018.)


  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKOG CENTRA "NOVI SAD" KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2018 i 25/2018)
  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA DOMA ZDRAVLJA "NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018, 20/2018 - ispr. i 25/2018)
  • PROGRAM MERENJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2019, 2020. I 2021. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2018)
  • REŠENJE O ODOBRAVANJU PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA, KOJIMA SE OBEZBEĐUJE IMPLEMENTACIJA, MONITORING I EVALUACIJA PROGRAMA I PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI I MERE DEFINISANE LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2015 - 2018. GODINE, ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU AUTOBUSKOG STAJALIŠTA ZA TURISTIČKE AUTOBUSE U REŽIJSKOJ SAOBRAĆAJNICI NA BULEVARU MIHAJLA PUPINA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U BALZAKOVOJ ULICI K.BR. 28 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U TURGENJEVOJ ULICI K.BR. 11 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex