Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 24/2021 od 27.05.2021.)


 • Odluka o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2021. godinu - tekuće subvencije
 • Odluka o osnivanju Mađarskog kulturnog centra "Petefi Šandor", Novi Sad - Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék
 • Odluka o podršci za unapređenje i poboljšanje uslova poslovanja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmeni Odluke o izgradnji novog objekta za prihvatilište za odrasla i stara lica u Futogu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije "Stan" iz Novog Sada kao javnog preduzeća za stambene usluge
 • Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad za period 2021-2030. godine
 • Odluka o postavljanju biste dr Petra Švarca u Novom Sadu
 • Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste dr Petra Švarca u Novom Sadu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad sa tekstom javnog konkursa
 • Plan generalne regulacije regionalne deponije i dalekovoda 110kV TS Novi Sad 3 - TS Novi Sad 4 u Novom Sadu
 • Plan generalne regulacije dela SC "Sajmište" južno od ulice Novosadskog sajma u Novom Sadu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad za 2021. godinu
 • 517 Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP "Informatika" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2021.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala JKP "Informatika" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Informatika" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad o načinu pokrića gubitka
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj Pokrajini Vojvodine za potrebe Ustanove studentskog standarda "Studentski centar Novi Sad", bez naknade
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici "Pejićevi Salaši - Nemanovci"
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici "Čenej"
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici "Rumenka"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex