Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 23/2021 od 26.05.2021.)


 • Odluka o zaduživanju Grada Novog Sada kod Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad - Botaničke bašte u Novom Sadu
 • Odluka o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta od posebnog značaja za Grad Novi Sad - sportskog kompleksa u Futogu
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2021. godini
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad: "Ozelenjavanje gradova - razvoj i promocija energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u gradovima prekogranične regije" za 2021. godinu
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti na zbrinjavanju i tretmanu zelenih ostataka sa javnih zelenih površina na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad
 • Odluka o Programu investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2021. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada
 • Odluka o izmeni Odluke o programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex