Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 22 od 21.05.2018.)


  • ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA PRIPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI
  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI DOMA "VETERNIK" U VETERNIKU KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU
  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "MILAN PETROVIĆ" SA DOMOM UČENIKA NOVI SAD ZA 2018. GODINU
  • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U RASKRSNICI BULEVARA EVROPE I ULICE BRANKA BAJIĆA U NOVOM SADU
  • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI NOVOSADSKOG SAJMA U RASKRSNICI SA ULICOM BORE PRODANOVIĆA I ULICOM BRANIMIRA ĆOSIĆA U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU
  • REŠENJE O ZAŠTITI I UTVRĐIVANJU POSEBNOG REŽIMA SAOBRAĆAJA U UŽEM CENTRU GRADA NOVOG SADA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex