Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 21 od 10.06.2020.)


  • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine Grada Novog Sada
  • Odluka o potvrđivanju Odluke o načinu korišćenja sredstava sa namenskog dinarskog i deviznog podračuna u okviru konsolidovanog računa trezora
  • Odluka o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće u 2020. godini
  • Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2020. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2020. godinu
  • Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex