Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 20/2021 od 12.05.2021.)


 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Brajković Dunja)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Laketić Miroslav)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Vujinović Siniša)
 • Akcioni plan kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2021-2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Stambene komisije za dodelu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o određivanju opštih parkirališta za bicikle na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju opštih parkirališta za bicikle na više lokacija u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije na Fruškogorskom putu u Sremskoj Kamenici


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex