Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 20 od 08.05.2019.)


 • Rešenje o izmeni Programa investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2019. godinu
 • Program investicionih aktivnosti Gerontološkog centra "Novi Sad" koje se finansiraju iz sredstava budžeta Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o usklađivanju visine iznosa naknade prinudno postavljenom profesionalnom upravniku za poslove upravljanja zgradom na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Laketić Miroslav)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Vujinović Siniša)
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za otuđenje poslovnog prostora iz javne svojine Grada Novog Sada prikupljanjem pismenih ponuda
 • Rešenje o davanju saglasnosti Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve da propiše obrazac taksi dozvole za vozača i taksi dozvole za vozilo u skladu sa Odlukom o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada
 • Akcioni plan kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2019-2020. godine
 • Odluka o odobravanju sredstava za finansiranje Programa pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Odluka o sprovođenju Programa stručne prakse na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti sa investitorom "EUROINVEST NS" DOO
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti sa investitorom "EUROINVEST NS" DOO
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje istraživačkih i razvojnih projekata i programa iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u VII ulici u Šangaju
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Heroja Pinkija u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Ulici Slavka Rodića i u Ulici Sime Šolaje u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju opšteg parkirališta uz režijsku saobraćajnicu Futoškog puta u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju opštih parkirališta za bicikle na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o postavljanju stubića u Železničkoj ulici kod kućnog broja 10 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u raskrsnici Ulice Petefi Šandora i Šarplaninske ulice u Novom Sadu
 • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2019. godinu koje realizuju zdravstvene ustanove
 • Ispravka Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex