Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 20 od 08.05.2018.)


  • PROGRAM PREVENCIJE HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2018)
  • REŠENJE O ODOBRAVANJU DRUGAČIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA OD RADNOG VREMENA UTVRĐENOG ODLUKOM O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2018)
  • REŠENJE O ZAŠTITI JAVNIH POVRŠINA U ULICAMA BRAĆE POPOVIĆ I BRANKA BAJIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex