Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 2 od 16.01.2019.)


  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJI SU OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2018 i 2/2019)
  • PROGRAM KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2014, 7/2016 i 2/2019)
  • PROGRAM OBEZBEĐIVANJA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2019)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI BRANIMIRA ĆOSIĆA BR. 42 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2019)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI STEVANA MOKRANJCA BR. 26 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex