Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 2 od 19.01.2018.)


 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018)
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018)
 • PROGRAM OBEZBEĐIVANJA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018)
 • PROGRAM PREVENCIJE ZLOUPOTREBE DROGA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018)
 • PROGRAM ZA REALIZACIJU SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U VEZI SA NASTAVKOM RADOVA NA IZGRADNJI ŽEŽELJEVOG MOSTA PREKO REKE DUNAV U NOVOM SADU ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U BLOKU OMEĐENOM BULEVAROM MIHAJLA PUPINA, ULICOM ŽARKA ZRENJANINA, ULICOM MAKSIMA GORKOG I TRGOM NEZNANOG JUNAKA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U JIREČEKOVOJ ULICI U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI NARODNOG FRONTA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U DELU JIREČEKOVE ULICE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI VLADIKE ĆIRIĆA K. BR. 24 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA POTREBE DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex