Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 19 od 05.06.2020.)


 • Rešenje o davanju naziva Šetnoj stazi u Novom Sadu
 • Rešenje o izmenama programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica sa teritorije Grada Novog Sada, dodelom u zakup 94 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine, u okviru regionalnog stambenog programa, potprojekat 7 - komponenta 4 i imenovanju službenika odgovornog za kontrolu kvaliteta
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala izbeglicama u okviru regionalnog stambenog programa, potprojekat 4 - građevinski materijal
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Fruškogorskoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Karađorđevoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije i saobraćajne opreme u zoni Ulice Feješ Klare u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Gogoljevoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici kralja Petra I u Veterniku
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u raskrsnici Ulice Arse Teodorovića i Ulice Stefana Stefanovića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u Proleterskoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u Ulici Mileve Marić i Ulici Stanoja Stanojevića u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex