Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 19 od 06.05.2019.)


  • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Novog Sada
  • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata pronatalitetne populacione politike za 2019. godinu
  • Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenika prirode "Dunavski park" u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex