Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 18 od 25.04.2019.)


  • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata udruženja, zadužbina i fondacija u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2019. godinu
  • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2019. godinu koje realizuju udruženja, zadužbine i fondacije


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex