Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 17 od 23.04.2019.)


 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
 • Rešenje o odobravanju drugačijeg završetka radnog vremena ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića od radnog vremena utvrđenog Odlukom o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na tekst oglasa o davanju u zakup poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu
 • Zaključak o odobravanju sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana, u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za Grad Novi Sad za 2019. godinu
 • Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za Grad Novi Sad u 2019. godini
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju i imenovanju komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji Grada Novog Sada, dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i pomoći u građevinskom i drugom materijalu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom
 • Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2019. godini
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2019. godini
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem 276 stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine u okviru regionalnog stambenog programa, potprojekat 5-stambene jedinice
 • Rešenje o izmeni rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Kraljevića Marka br. 5 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Pasterovoj ulici br. 24 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Ulici Nikole Tesle u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije na Bulevaru Despota Stefana, u Balzakovoj ulici i Ulici 1300 kaplara u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije i saobraćajne opreme na Fruškogorskom putu u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o postavljanju stubića u raskrsnici Karađorđeve ulice i Ulice Branka Radičevića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u Ulici Đorđa Servickog kod kućnog broja 17 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u Pasterovoj ulici kod kućnog broja 22-28 u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex