Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 17 od 14.04.2018.)


  • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica Georgija Kneževića) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica Milke Ivić) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica prof. dr Dragoslava Milisavljevića) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U RUMENKI (Ulica Pavla Žilnika) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U VETERNIKU (Ulica Jelke Ređep) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2014, 39/2014, 19/2015, 24/2015 i 17/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex