Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 16/2021 od 15.04.2021.)


 • Program sprovođenja mera kojima se stvaraju uslovi za bolju dostupnost i pristupačnost u korišćenju zdravstvene zaštite stanovništva u pogledu opreme i drugih sredstava za rad u ustanovama primarne zdravstvene zaštite na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o Programu postavljanja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji Grada Novog Sada za gradski i prigradski prevoz putnika za 2021. godinu
 • Rešenje o Programu održavanja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji Grada Novog Sada za gradski i prigradski prevoz putnika za 2021. i 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina pod ambrozijom za 2021. godinu
 • Rešenje o izmenama rešenja o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni sedišta Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti sa investitorom "IN STAN GRADNJA" DOO NOVI SAD
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti sa investitorom "IN STAN GRADNJA" DOO NOVI SAD
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti sa investitorom "DBA" DOO NOVI SAD
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti sa investitorom "DBA" DOO NOVI SAD
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Stručnog tima za sagledavanje činjeničkog i pravnog stanja i predlaganje načina rešavanja pravne stvari SAP ERP sistem pred nadležnim sudom u odgovarajućem postupku, radi zaštite imovinskih prava i interesa Grada Novog Sada
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (Vlastimir Mastilović)
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (dr Ognjen Krsmanović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika šefa Službe za zajedničke poslove (Tatjana Gladović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske poreske uprave (Stanislava Prpa)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske poreske uprave (Branislav Nadrljanski)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. direktora Direkcije za robne rezerve (Ferenc Banči)
 • • Rešenje o produženju dužnosti v.d. direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (Gordana Moravski)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (Čedomir Škorić)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (mr Dragica Branković)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (Andrijana Čapko)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko -pravne poslove (Mirjana Marković)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (Vera Zorić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za zdravstvo (mr Dragana Kojadinović)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za zdravstvo (Verica Zorić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (Zoran Stanojević)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (Gordana Vuković)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (Dejan Mandić)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (Jelena Krunić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (Dejan Mihajlović)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (Vladimir Milenković)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (Đorđe Basarić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (Radivoj Pavlov)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za propise (Danica Matović)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (dr Lidija Tomaš)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (Nenad Drašković)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za kulturu (Zorica Šijak)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za kulturu (Dragan Aleksić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za privredu (Saša Bilinović)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Radovan Kovačević)
 • Rešenje o o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2021. godinu
 • Ispravka Izveštaja Lokalnog ombudsmana za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex