Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 15/2021 od 13.04.2021.)


  • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
  • Odluka o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom, bez naknade
  • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici "7. juli"
  • Rešenje o imenovanju direktora Stambene agencije Grada Novog Sada (Marko Jovanović)
  • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad
  • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex