Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 15/2020 od 08.05.2020.)


 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica vojvođanskih brigada broj 7
 • Odluka o izmeni Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada
 • Program investicionih aktivnosti Gerontološkog centra "Novi Sad" koje se finansiraju iz sredstava budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na tekst Oglasa o davanju u zakup poslovnog objekta na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu
 • Rešenje o nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada koje se mogu otuđiti iz javne svojine Grada Novog Sada
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za propise (Zora Đorđević)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o određivanju privremenih parkirališta za putničke automobile ispred kupališta "Štrand" u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Partizanskoj ulici, Ulici Nikole Tesle i Ulici Danila Kiša u Rumenki
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja Spomenikom prirode "Park instituta u Sremskoj Kamenici" za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex