Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 14/2021 od 09.04.2021.)


 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za borbu protiv droga
 • Rešenje o izmenama i dopuni Programa unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada u 2021. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na tekst Oglasa o davanju u zakup poslovnog objekta na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti direktoru Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad da Radojčić Radovana, master ekonomistu, izabere za izvršnog direktora Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. šefa Službe za zajedničke poslove (Vojislav Joksović)
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Gradskog odbora za pronatalitetnu populacionu politiku
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja unutar kompleksa Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u delu Temerinske ulice u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici braće Jovandić br. 15 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici vojvode Mišića br. 5 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Branka Bajića br. 9n u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Sterijinoj ulici br. 8 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici vladike Ćirića br. 8 u Novom Sadu
 • Rešenje o prestanku važenja Rešenja o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Stevana Momčilovića br. 14a u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Pavla Vujisića u Veterniku
 • Rešenje o postavljanju saobraćajnog ogledala na raskrsnici ulica Sime Matavulja i Prešernove u Novom Sadu
 • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2021. godinu koje realizuju zdravstvene ustanove
 • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2021. godinu koje realizuju udruženja, zadužbine i fondacije


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex