Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 14 od 07.05.2020.)


  • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada Novog Sada u 2020. godini
  • Rešenje o izmeni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP "Informatika" Novi Sad za 2020. godinu
  • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Laketić Miroslav)
  • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Vujinović Siniša)
  • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Marjanović Živana)
  • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Ivković Zoran)
  • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
  • Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju autobuskih stajališta u prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex