Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 14 od 05.04.2018.)


  • ODLUKA O ODOBRAVANJU SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2018. GODINI
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA ZAŠTITU OD POŽARA STRNIH USEVA I ŽETVE U 2018. GODINI
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI PREDSTAVLJAJU ZNAČAJNA OSTVARENJA U OBLASTI KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA I IZDAVAŠTVA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex