Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 13/2020 od 29.04.2020.)


  • Rešenje o određivanju subjekta/2020 od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji Grada Novog Sada
  • Zaključak o odobravanju sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana iz oblasti socijalne zaštite koji su/2020 od interesa za Grad Novi Sad za 2020. godinu
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za utvrđivanje bliže namene sredstava sa namenskog dinarskog i deviznog podračuna u okviru konsolidovanog računa trezora
  • Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za zaštitu/2020 od požara strnih useva i žetve u 2020. godini
  • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Gradskog štaba za zaštitu/2020 od požara strnih useva i žetve u 2020. godini
  • Rešenje o određivanju opšteg parkirališta za bicikle u Ulici Boška Petrovića u Novom Sadu
  • Rešenje o određivanju privremenog parkirališta za putničke automobile na platou u Ulici Dušana Vasiljeva u Novom Sadu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex